Project

Warboutsland Hendrik-Ido-Ambacht

  • Hendrik-Ido-Ambacht

Warboutsland is een nieuwbouwproject met 41 eengezinswoningen die zijn gebouwd in Hendrik-Ido-Ambacht. In opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling hebben wij hier al het grondwerk en funderingswerk ten behoeve van de bouw verzorgd, waaronder terreinfunderingen en bemalings- en drainagewerken voor het droog uitvoeren van grond- en betonwerk.

Verder hebben wij het complete buitenrioleringssysteem aangelegd met hoofdriool, duikers, afvoerkolken/goten en leidingwerk.

Ook hebben we hier alle bestrating ten behoeve van de rijbanen en voetpaden gerealiseerd, evenals de inrichting van het terrein, beschoeiingen, hekwerken, verlichting, de groenstroken en de natuurlijke oevers als overgang naar het naastgelegen park.

We hebben hier een aanwezige 80-jarige Vederesdoorn verplaatst naar de nieuwe groenstrook centraal in de wijk. Zo hoefden we de boom niet te kappen voor de bouw van de wijk.

Contact opnemen