Project

Ecologische buitenruimte

  • Raamsdonksveer

Bij dit project hebben wij de buitenruimte ingericht op een duurzame ecologische manier. Een grote open vijverpartij met bruggen en looppaden van houten stammen, een moeras/draszone en een verbindingszone met takkenril waardoor dieren en insecten de weg vinden naar de half-open binnentuin. Verder zijn hier zo veel mogelijk planten gebruikt die oorspronkelijk uit Nederland komen. Dit geldt voor de bomen en struiken, maar ook voor de kruidachtige soorten.

Ecologisch groenbeheer is een vorm van het beheren van groen waarbij de inheemse flora en fauna centraal staan. Bij ecologische realisatie en beheer wordt er geprobeerd de biodiversiteit te vergroten, zodat de flora en fauna de kans krijgen zich door middel van natuurlijke processen te ontwikkelen. Het groen wordt niet zozeer onderhouden, maar beheerd. Dit betekent dat de natuur meer haar gang mag gaan. Er worden bijvoorbeeld geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen gebruikt.

Contact opnemen